Montessori dílny pro rodiče a děti

Program pro děti od osmnácti měsíců. Probíhá jednou týdně v těchto dnech a časech:

  • čtvrtek 9:00 – 11:00
  • čtvrtek 15:30 – 17:30
  • pátek 9:00-11:00

Na začátku kurzového období je dobré si pro Montessori dílny  rezervovat oba dny, čtvrtek i pátek. Po adaptaci dětí se s ohledem na heterogenitu skupiny (věk, pohlaví, typy dětí) ustálí skupiny a bude možné určit konkrétní stálý den.

Ještě než začnete
Vstupu do tohoto programu předchází úvodní dílna pro dospělé, která je nedílnou součástí kurzového období. Jde o setkání lektorů a rodiče, který bude dítě na program doprovázet. Cílem je představit blíže rodiči průběh dílničky, jednotlivé části programu, aby až přijde poprvé s dítětem, se cítil jistý a zároveň důvodem tohoto setkání je vyladění dospělých, kteří budou  společně s dětmi trávit v této dílně čas.

Průběh programu:

  • společný pozdrav s písničkou
  • volná práce (hra) dětí v připraveném prostředí za podpory lektorů
  • nabídka společného pohybu a zpívání
  • volná hra dětí , postupné ukončení programu
  • odchod z programu je dle individuálních potřeb dětí
  • konzultace s lektorem po první dílně dle potřeby rodiče.

Součástí tohoto programu je příprava svačinky a svačinka dětí. Pro rodiče je připravena káva, čaj a voda.

Montessori miniškolička

Program pro děti od 21 měsíců navazující na Montessori dílny. Probíhá v pondělí, úterý a středu v čase 8-12h. Celý koncept je založen na bezpečné, ohleduplné adaptaci dětí. Rodič do stejného prostředí, kde probíhá miniškolička, chodí nejprve s dítětem na Montessori dílnu, kde mu pomáhá se zorientovat a dítě navazuje vztah s prostředím i s lektorem. Dítě získává v prostředí jistotu v souvislosti s jídlem a toaletou, napojuje se na prostředí Elipsy. Přechod do programu bez rodiče je tak dalším krokem v nezávislosti postaveným na jistotě a bezpečí. O obsahu programu se dozvíte na navazujících schůzkách.

Připravené prostředí