O nás

"Pomoz mi, abych to dokázal sám"

(Maria Montessori)


NAŠE CÍLE

Montessori centrum Elipsa vzniklo za účelem poskytování obecně prospěšných služeb založených na principech/poznatcích Marie Montessori. Naším cílem je poskytovat služby v těchto oblastech:

 • Montessori vzdělávací aktivity pro rodiče a děti
 • Montessori vzdělávací programy pro mateřské, základní, střední a vysoké školy
 • podpora vzdělávání učitelů a lektorů
 • vzdělávací programy, kurzy a semináře pro dospělé
 • volnočasové aktivity vycházející z vědeckého přístupu Marie Montessori
 • podpora a rozvoj spolupráce s ostatními Montessori organizacemi
 • osvěta v přístupu k životu, výchově a vzdělávání
 • celostní vzdělávání

KDO JSME?

Jsme obecně prospěšná společnost, která vychází z odkazu Marie Montessori, jež nabízí dětem i dospělým přirozený (normální) přístup k výchově, vzdělávání a životu jako takovému. Naše činnost byla zahájena v září 2012.

PROČ?

Protože nás to baví a dává to smysl. Taky je potřeba začít od začátku (co nejdříve) a to, vzhledem k nabídce vzdělávání pro dospělé a programům pro děti od narození do 6 let, realizujeme. Chceme informovat co nejvíc lidí o možnostech, jak dětem usnadnit život (vzdělávání), aby byly šťastné.

CO JE TO PODLE NÁS MONTESSORI?

 • naučit děti myslet
 • nezávislost
 • odpovědnost za sebe i Zemi
 • být tady a teď

JAK TO UDĚLAT?

V našem centru najdete lidí, kteří s tímto přístupem pracují i víc než deset let. Tím, že využíváme jejich zkušeností, nabízíme připraveného dospělého s láskyplným přístupem. Přidáte-li k tomu připravené prostředí (budova, třídy, pomůcky, zahrada), mělo by to vyjít.

SOUČASNOST

V současné době jsme se přestěhovali do nového objektu, který nám pomůže lépe uskutečnit všechny výše zmíněné myšlenky. Zařízení takových prostor, které umožňuje souběh více programů, vyžaduje vyšší investice a náklady na provoz. Děti u nás nenajdou běžné hračky, ale speciální pomůcky, které jim pomáhají k rozvoji myšlení i praktických dovedností. Máme za sebou spoustu dobrovolnické práce a spousta jí na nás ještě čeká. Náš tým již před deseti lety společně s OS Montessori Pardubice a OS Šťastné dítě realizoval úspěšnou ZŠ Montessori v Pardubicích.

Proto Vás tímto zdvořile žádáme o případný sponzorský dar, podporu. Jakákoliv částka je pro nás přínosná. Vystavení potvrzení o přijetí daru pro odpis z daní je samozřejmostí. Číslo účtu: 2500257389/2010 (Fio Banka)

Zároveň, pokud víte o někom ve Vašem okolí, kdo by rád finančně podpořil naše aktivity, budeme rádi, když mu o nás povíte, děkujeme.


PRŮVODCI NAŠIMI PROGRAMY

Simona Livorová – ředitelka centra, učitelka ve školičce, lektorka v dílnách pro rodiče s dětmi, lektorka vzdělávání

Kristina Reslová – učitelka ve školce, asistentka ve školičce, dílnách pro rodiče s dětmi

Šárka Čapková – učitelka ve školce

Veronika Kárychová – učitelka ve školce


LIDÉ V ORGÁNECH O.P.S.

Simona Livorová – ředitelka o.p.s. a Montessori centra, zakladatelka
Setkání s odkazem paní Marie Montessori v roce 2005 ji změnilo život. Má dlouholetou praxi s dětmi 3-6 i 0-3 roky. Je lektorkou a členem vedení Společnosti Montessori ČR, kde lektoruje v Čechách i na Slovensku kurzy pro rodiče i pedagogy od narození do 6-ti let. Jejím mottem je "ideálně se setkat s rodiči už před početím". Patří do týmu lektorů programu pro přípravu do školy „Šance pro vaše dítě“. Od roku 2012 je spoluzakladatelkou Montessori centra Elipsa v Pardubicích, kde vede programy pro děti od 0 do 6 let s rodiči i bez rodičů. Absolvovala Český národní diplom Montessori pro děti 3-9 let, hostovala na mezinárodním Montessori kurzu (AMI) pro děti 3-6 let v Praze a v rámci dalších seminářů a kurzů se setkala s osobnostmi s bohatou Montessori zkušeností z celé Evropy (Dieter Claus-Kaul, Elisabeth C. J. Westra-Mattijssen, manžele Voelkel, Marie Roth, Patricie Wallner). Nejvíc ji na její cestě ovlivnilo setkání s "Montessori babičkou"Lore Anderlik a její Montessori terapií. K tomu všemu má báječného muže a dceru:-).

Dita Dlouhá – zakladatelka, členka správní rady
Dita Dlouhá je jednou z mála osobností Montessori vzdělávání v České republice, která se s relevantní kvalifikací, zkušenostmi a láskou systematicky věnuje dětem do tří let. Dita vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studií se začala zajímat o prenatální a perinatální psychologii a přirozené porody. Poté co se jí v roce 2003 narodila dcera Anna, hledala, jak co nejlépe podpořit její přirozený vývoj. To jí přivedlo k Montessori pedagogice. Absolvovala český Montessori kurz pro děti od 3 do 9 let, mezinárodní Montessori kurzy (AMI) pro děti od 0 do 3 let v Denveru v Coloradu a pro děti od 3 do 6 let v Praze. V mezinárodních Montessori školkách v Praze pracovala čtyři roky. V současné době je lektorkou Společnosti Montessori a je poradkyní pro domácí a školní prostředí.

Lucie Korecká – předsedkyně správní rady

Kristina Reslová – členka správní rady

Dana Řehounková – předsedkyně dozorčí rady

Marcela Cibulková – členka dozorčí rady
Založila v roce 2004 první Montessori třídu při  MŠ  a  v roce 2005 1. třídu na ZŠ v Pardubicích.  Mimo českého Montessori kurzu absolvovala Primary Training (pro věk 2,5 - 6+) AMI 2011-12 (lektorka Marie Roth, Mnichov) a další kurzy s mezinárodní certifikací.  Je v týmu lektorů Společnosti Montessori ČR a aktivně se podílí na šíření Montessori nejen v Pardubicích a má velmi bohatou praxi.

Ján Korecký – člen dozorčí rady
S Montessori jsem se seznámil víceméně šťastnou náhodou a mojí první průvodkyní byla Petra Krupková. Zjistil jsem, že metoda Marie Montessori dětem dává to, co mě v době mých školních let ve škole chybělo. Vnitřní motivaci k učení považuji za dar, který využijí v celém svém budoucím životě. Rozhodně chci být u toho...